spacerlifespan
HANDBOK / SITE MANUAL

Så här använder du denna webbplats

I rutorna under tidslinjen visas namnet på den aktuella personen, med åldern inom parentes. I mitten ser du personens far och mor. I rutan till höger finns far- och morföräldrar.
I texten finns data om den aktuella personen, som vem han/hon varit gift med, barn etc. Här finns också kända adresser.
Om det finns mer om en person, så är namnet blått. Klicka på det för att se just den personens sida.
Det finns två snabbmenyer, en för viktiga sidor (som denna), den andra för direkt se en viss person i släktträdet.
Tidslinjen visar när och hur länge den aktuella personen levat. Livstiden anges med fyra olika symboler:

lifespan födelse- och dödsdatum kända
unknownbirth födelsedatum okänt
unknowndeath dödsdatum okänt
unknownspan födelse- och dödsdatum okända

Osäkert årtal markeras med frågetecken: 174?
Frågetecken markerar också okända föräldrar.

Symboler och källor

Symbolen ingewald markerar att personen tillhör Ingevald-släkten. Den är dokumenterad av Olle Ljung (1924-2012) på Melleruds Muséum, bland annat i två stora vackra volymer, Ingevaldsläkten del 1 (1994) och del 2 (2000). Dessa kan köpas på museet.Mycket av informationen på den här hemsidan är hämtad ur de böckerna, samt naturligtvis vanliga arkiv, som t ex Stockholms Stadsarkiv och SVAR.
Olle Ljung är begravd i Örs kyrka.
Symbolen i visar att en person tillhör Bergström-linjen, från Söderbärke i södra Dalarna. Mormor Gertruds anteckningar är en viktig källa här.Jag använder naturligtvis även mitt eget arkiv med ärvda foton, brev och dagböcker.
En länk med den här symbolen leder tillbaka till mig.

Finstilt

Jag reserverar mig för att webbplatsen kan innehålla fel, dels pga min egen eventuella klantighet, dels för att arkiv och andra källor kan innehålla felaktiga och ibland motsägelsefulla uppgifter. Om du hittar data som inte stämmer, länkar som inte fungerar, eller andra fel och brister, får du mycket gärna höra av dig:
Anders O Blomberg (mail)Bilden till höger:
Fyra generationer Bergström 1928 i Surahammar: Från vänster Gertrud (27), lilla Barbro (0), Mina (76) och Elsa (51) Bakom soffan står bysten av Gertruds syster Maja, skulpterad i Paris av Stig Blomberg. Klicka för större bild.

Right image:

Four generations Bergström women 1928 in Surahammar.
Click to enlarge.

How to use this site

The left box above show the name of the current person, age displayed in brackets after the name.
The middle box contains names of the current persons parents. Grandparents are in the right box.
The left text column of each page holds data about the current person, such as relations, children, addresses etcetera.
A persons name is a blue link if there is a page ("card") for that person. Click the blue name to see the card.
There are two pop-up menus, one for main functions, such as this manual, the other for direct access to a person.
Life span on the timeline have four different symbols:

lifespan dates for birth and death known
unknownbirth unknown birth date
unknowndeath unknown death date
unknownspan both birth and death dates unknown

Uncertain years have question marks: 174?
Unknown parents are also shown as ?

Icons and sources

The ingewald icon labels all descendants of Ingevald.
The Ingevald family is documented in two large and beautiful books published by Olle Ljung (1924-2012) at the Museum of Mellerud in Dalsland, western Sweden.
The books, 'Ingevaldsläkten' part 1 (1994) and part 2 (2000) are sold at the museum. This web site is based on information found in the books, plus, of course, regular public archives, such as Stockholm's Stadsarkiv and SVAR.
Olle Ljung is buried at the church of Ör, near Mellerud.
The i icon indicates the Bergström branch, from Söderbärke, Dalarna, middle Sweden.I also use my personal archive.
Links with this icon will lead you back to me (home).

Small print

Some of the data published here may be faulty, possibly caused by my own mistakes, but also because archives and other sources may have errors and contradictions. If you find erratic data, non-working links, or other bugs, please tell me:
Anders O Blomberg (email)

4generations