spacerlifespan
Johan Olof Ahlin (81)
Olof Olsson
?
?
Johanna Pehrsdotter
?
?

Född/Born
1838-02-06, Altuna, Uppsala län
Död/Died
1919-07-15, Stockholm (Arteriosclerosis)
1919-07-19: Gravsatt N:a kyrkog. kv. 17b nr A3895

Yrken/Occupation
1863: Präst (Ordinarie komministratur i Veckholms, Kungs-Husby och Torsvi församlingar. Lön 630 kr/år.)
1877: Litteratör, Boktryckare, Redaktör af "Sveriges tidning"

Relation/Relation
1883-07-15: Gift med Amanda Maria Davida Berg (Lorensberg, Göteborg)

Barn/Children
1884-06-10: Tora Johanna Maria
1885-10-06: Thor Gustaf (tvilling)
1885-10-06: Olof Robert (tvilling, död 1886-12-14)
1887-04-21: Olof Robert *)
1900-10-30: Johan Ottomar

*) Om ett barn dog tidigt var det vanligt att ett kommande barn fick samma namn.

Bostäder/Adresses
1885-10-09 från Enköping: Scheeleg. 3, Stockholm
1886-01-13: Enköping, Uppsala län.
1889-10-09: Frejg 67, Stockholm (Gatunumret ändras till 87 genom ny roteindelning 1897-10-01)
1898-10-15: Teknologgatan 1., Stockholm
1902-10-29: Observatorieg. 23/Dalag.28
1906-11-27: Järfva, Nedre, Solna
1910-10-07: Kungsgatan 12, Enköping
1915-10-15, Karlbergsvägen 78, Stockholm
1917-10-11: Uppsalagatan 7, Stockholm, tel. 803 11

Anteckningar/Notes
Avsatt som präst.
Blev journalist och gav ut frisinnade tidningar.
Friad i tryckfrihetsmål 1885. Läs J.O.A.:s egen berättelse!
Sedemera nykterhetspredikant

Skrifter av J. O. Ahlin, i Kungliga Bibliotekets samlingar:

1885
Julstök på landet, penndrag ur verkligheten.
Kärlek och läseri, penndrag ur verkligheten.

1887
Två män om en hustru, penndrag ur verkligheten.
Den lifdömda : penndrag ur farfars dagbok.
Märkliga omvändelser till nykterheten.
Konsten att lura bönder, penndrag ur det dagliga lifvet.

1888
Godtemplarorden i dess rätta ljus.
Märkliga omvändelser till nykterheten.

1889
En framtidssyn, nykterhetsföredrag.

1891
Den eviga striden för mensklighetens lyckliggörelse, föredrag.
Märkliga omvändelser till nykterheten, verklighetsbilder.
Rusdrycksförbud: vi behöfva det och vi måste göra något för att erhålla detsamma, föredrag.
Om nykterhetsarbetet, föredrag hållet i Göteborg den 28 Juni.

1892
Ett folk på villovägar: kulturbilder och reflecioner.
Den eviga striden för mensklighetens lyckliggörelse, föredrag.

1893
Nykterhetslärans grundsatser, 16 uppsatser.

1899
omslag
Själfbiografi till befogadt rättfärdigande samt till belysning af parti- och kotterihatets vidrigheter. Läs hela texten här.

1900
Demonstrationsminne.

1902
Poem för nyårsvaka jämte andra poem, passande till deklamation vid fester och sammankomster.

1903
Den personliga friheten, en studie och utredning. Nykterhetsrörelsens förhållande till politiska partierna, utredning utan partifärg.

1904
Nykterhetsarbetets grundlinier.
Nykterhetspoem och andra poem.
Vetenskapernas betydelse för nykterhetsfrågan.

1906
Minnen och interiörer från en 30-årig nykterhersverksamhet.

1907
Poem och visor om samhällets bakvändheter.

grav

Johan Olof
Johan Olof Ahlin

tidning

annons

familjenFrån vänster:
Olof
, Thor, Davida, Tora, Johan Ottomar och Johan Olof.
Bilden troligen tagen på hösten 1900 på Teknologgatan 1.
Klicka för större bild/Click to enlarge