spacerlifespan
Olof Robert Ahlin (30)
Johan Olof Ahlin
Olof Olsson
Johanna Pehrsdotter
Amanda Maria Davida Berg
Gustaf Robert Berg
Maria Eleonora Ljungström-Björner

Född/Born
1887-04-21, Sala (Samma namn som sin döde lillebror)
1887-06-16: döpt
Död/Died
1917-03-21: Överförd t Solna förs. bok öfver obefintliga Försvann under 1.a världskriget på ett fartyg, eventuellt torpederat. / Missing. Probably down with ship during WW1.

Yrke/Occupation
Jungman, konstapel (sjöman)

Bostäder/Adresses
1889-10-09: Frejg 67, Sthlm (Gatunumret ändras till 87 genom ny roteindelning 1897-10-01)
1898-10-15: Teknologgatan 1, Sthlm
1902-10-29: Observatorieg. 23/Dalag.28, Sthlm
1907-01-02: Torsg. 16 c/o Malm, Sthlm
1907-03-06: Hernösand
1909-03-30: Järfva, Nedre, Solna

vykort

Texten på baksidan lyder:
"Cardiff d. 31/10 1911
Tor!
Med anledning av afmålandet af mitt gudsbeläte sänder jag dig en kopia därutaf. Orginalet är upphängt i Windsors kungliga galleri där mitt aristokratiska utseende vittnar om att jag är en värdig representant för de egyptiska faraonerna.
Hälsningar Olle"

Större bild/Enlarge image

Anteckningar/Notes
Hittade uppgifter i Sjömansdatabasen/Sailors data base:

Olof Ahlin
Födelsedatum 1887
Födelseförsamling Sala
Hemförsamling: Solna Stockholms län
Inskrivningsnummer: 888
Hyra / lön: 35 Kr
Befattning / Yrke: Jungman
Påmönstrad: 1910-10-07 i Härnösand
Fartyg:
Namn: Norden (Barkskepp)
Hemmahamn: Norrtälje
Destination: Lübeck
Registerton: 419,35
Kapten: Aug. Carlsson
Sjömanshus: Härnösands sjömanshus
Volym: DIa:50 s. 49

O.R. Ahlin
Födelsedatum 1887
Födelseförsamling Sala
Hemförsamling: Solna
Inskrivningsnummer: 888
Hyra / lön: 60 Kr
Befattning / Yrke: Konstapel
Påmönstrad: 1913-08-11 i Västervik
Fartyg:
Namn: Esmeralda (Brigg)
Hemmahamn: Brantevik
Destination: Östersjöfart
Registerton: 196,25
Fartygets redare / ägare: Nils Persson Brantevik
Kapten: J.L. Jeppsson
Sjömanshus: Västerviks sjömanshus
Volym: DIa:16 s. 43

Titeln konstapel förklaras här av Ingvar Henricsson:
"Olles uppgift som konstapel var att leda den ena vaktstyrkan ombord. Man hade ett tvåskiftsystem där man i princip jobbade fyra timmar och sen var ledig fyra timmar. En konstapel var andre styrman, men utan styrmansexamen. Förste styrman, som ledde den andra vaktstyrkan, måste med nödvändighet, om man gick bortom Skagen, ha examen från navigationsskola, liksom skepparen, eftersom han skulle kunna ta över om skepparen blev sjuk eller dog under resan. Men en konstapel kunde alltså ha ett andrestyrmansjobb utan att ha examen."Olle 1911
24 år gammal skickar Olle detta vykort till storebror Tor.


familjenFrån vänster:
Olle, Thor, Davida, Tora, Johan Ottomar och Johan Olof.
Bilden troligen tagen på hösten 1900 på Teknologgatan 1.
Klicka för större bild/Click to enlarge